Skip to main content

Færslur

Könnun á upplifun samninganefndarfólks

By Frétt frá ríkissáttasemjara

 

Um 40% þeirra sem eru í samninganefnd eru þar í fyrsta sinn og hartnær einn af hverjum fimm geta ekki hugsað sér að vera í samninganefnd aftur. Þetta er meðal þess sem kemur fram í könnun ríkissáttasemjara á upplifun samningamanna í kjarasamningalotunni sem hófst í byrjun árs 2019 og stendur að nokkru enn yfir. Þegar hefur rúmlega 320 samningum verið lokið í samningalotunni og meira en helmingur þeirra, eða 171, voru undirritaðir hjá ríkissáttasemjara eftir að kjaradeilunni var vísað þangað. Enn er 10 sáttamál hjá embættinu.

Þegar spurt var um traust milli samninganefnda voru nánast jafnmargir sem töldu það vera mikið (37%) og lítið (35%).

Í könnuninni kom fram að um 80% töldu sig sjálf vera vel eða fremur vel undirbúin fyrir samningaviðræðurnar en aðeins um 40% að viðsemjandinn væri vel eða fremur vel undirbúinn. Hartnær 60% samninganefndarmanna vörðu 10 klukkustundum eða minni tíma í undirbúning fyrir fyrsta fund með viðsemjenda en um 25% samninganefndarfólks nýtti mikinn tíma í undirbúning fyrir viðræðurnar.

Ríkissáttasemjari hefur sett á fót fræðsluráð með þátttöku allra heildarsamtaka og Reykjavíkurborgar og gerð hefur verið tveggja ára fræðsluáætlun til að styðja við fólk í samninganefndum og bæta samningaferlið. Meðal annars hefur embættið skipulagt fimm þriggja daga vinnustofur um allt land fyrir samninganefndarfólk.

Könnunin sýnir almenna ánægju með störf ríkissáttasemjara og yfir 90% þeirra sem sitja í samninganefndum eru sátt eða í meðallagi sátt með embætti ríkissáttasemjara og um 98% töldu samskipti við ríkissáttasemjara góð eða í meðallagi góð. Á sama tíma komu fram ýmsar ábendingar um vinnubrögð, skipulag og aðstöðu hjá embættinu. Mörgum ábendinganna hefur þegar verið fylgt eftir með breyttu verklagi og breytingum á húsnæði.

Stór hluti samningalotunnar fór fram í heimsfaraldrinum. Margir í samninganefndum telja að fjarfundaformið hafi hentað ágætlega á fyrstu stigum samningaviðræðna (40%) en flestir eru sammála um að fjarfundir henti alls ekki á lokaspretti samningaviðræðna (80%).

Niðurstöður könnunarinnar í heild má nálgast hér.

 

Flugumferðarstjórar og SA v/Isavia

By Frétt frá ríkissáttasemjara

Félag íslenskra flugumferðarstjóra og SA v/Isavia ohf hafa undirritað nýjan kjarasamning sem gildir til 1. október 2023.

Flugumferðarstjórar hafa aflýst boðuðum verkföllum sem áttu að koma til framkvæmda á þriðjudagsmorgun kl. 05.00 til kl.10.00,  og föstudaginn 3. september kl. 12.00 – 16.00

Haldnir hafa verið 18 fundir  í deilunni hjá ríkissáttasemjara og stóð síðasti samningafundurinn í 27 klst með fundarhléi frá kl. 04.00 – kl. 11.00 í morgun.

 

Námsstefnur í samningagerð

By Frétt frá ríkissáttasemjara

Ríkissáttasemjari áformar að halda fimm þriggja daga námsstefnur í samningagerð um land allt. Fyrsta námsstefnan verður á Húsavík í nóvember og sú síðasta á Stykkishólmi ári síðar.  Á námsstefnunum verður stefnt saman öllum sem sæti eiga í samninganefndum og vinna að kjarasamningagerð í landinu. Þar gefst því einstakt tækifæri til að fara yfir vinnubrögð við kjarasamningagerðina og hvernig má bæta þau, ræða aðferðir við undirbúning fyrir samningaviðræður, deila reynslu og efla marksækni og fagmennskuvið samningaborðið.

Ríkisssáttasemjari naut liðsinnis nýstofnaðs Fræðsluráðs ríkissáttasemjara við undirbúning námstefnanna. Í fræðsluráðinu sitja fulltrúar allra heildarsamtaka aðila vinnumarkaðarins auk Reykjavíkurborgar. Skipulag og efnistök voru ákveðin í samráði við fræðsluráðið sem mun einnig meta árangurinn af námsstefnunum.

 

Tímasetningar námsstefnanna er sem hér segir:

 

Húsavík, 15. til 17. nóvember 2021

Borgarnes, 14. til 16. mars 2022

Ísafjörður, 16. til 18. maí 2022

Egilsstaðir, 19. til 21 september 2022

Stykkishólmur, 7. til 9. nóvember 2022

 

Hægt er að skrá sig á námsstefnunar hér á vefsíðunni, undir liðnum „Á döfinni“ eða „Skoða alla viðburði“.

 

Plakat námsstefnur

 

Spennandi sumarstörf hjá embætti Ríkissáttasemjara sumarið 2021

By Frétt frá ríkissáttasemjara

Embætti Ríkissáttasemjara leitar eftir tveimur háskólanemum til að vinna að verkefnum sem unnin verða hjá embættinu í sumar. Um er að ræða 100% störf. Leitað er eftir nemendum frá eftirfarandi námsbrautum:
– Tölvunarfræði
– Upplýsingafræði
– Félagsfræði
– Hagfræði
– Stjórnmálafræði
Ráðningartímabil er til þriggja mánaða og hefst í síðastalagi 1. júní.

Lýsing á verkefninu í heild, markmiðum þess og umfangi
Verkefnið snýr að fjölþættri greiningu á kjarasamningum síðustu samningalotu sem telja rúmlega 300 samninga og bera saman umhverfið á Íslandi við hin Norðurlöndin. Skoðaðir verða einstaka þættir í kjarasamningaferlinu með það fyrir augum að bæta ferlið á Íslandi með því að nota svokölluðu „bestu leið”.
Það sem væri skoðað sérstaklega er samanburður samningaferlinu og hvort samningur taki við af samningi. Kjarasamningar verða settir á samanburðarhæft form sem auðveldar framtíðar samanburð og samanburðarskýrsla unnin til upplýsinga fyrir embættið, stjórnvöld og aðila vinnumarkaðsins þar sem leiðir til að bæta ferlið yrðu kannaðar. Niðurstöðurnar nýtast bæði embætti Ríkissáttasemjara, stjórnvöldum og aðilum vinnumarkaðsins fyrir nauðsynlegar úrbætur á kjarasamningsgerð.

Hæfniskröfur

Hlutverk námsmanna
Tekið er þátt í mótun greiningarkerfis, skjalavörslu, afla gagna, setja á form til greiningar, coda, greina gögn og vinna að tillögum út frá niðurstöðum.
Þáttur umsjónarmanna
Umsjónarmenn, sem eru ríkissáttasemjari og aðstoðarsáttasemjari, vinna með nemendum við að skilgreina verkefnið nánar og vera þeim innan handar og til leiðbeiningar í gegnum allt ferlið.

Með umsókn þarf að fylgja:
– Ferilskrá
– Kynningarbréf

Umsóknarfrestur er 15. maí 2021 og sendist á aldis.sigurdardottir@rikissattasemjari.is

Ný skýrsla frá Kjaratölfræðinefnd

By Frétt frá ríkissáttasemjara

Ný skýrsla frá Kjaratölfræðinefnd

Föstudaginn 30. apríl 2021, kl. 10.00 -10:40, verður kynnt vorskýrsla Kjaratölfræðinefndar, samstarfsvettvangs um gerð og hagnýtingu tölfræðigagna um laun og efnahag. Í skýrslunni er fjallað um kjarasamningalotuna sem hófst árið 2019 og stendur enn, þróun efnahagsmála og launa.

Kynningin verður í formi fjarfundar sem streymt verður í gegnum heimasíðu Kjaratölfræðinefndar, www.ktn.is. Edda Rós Karlsdóttir, formaður nefndarinnar, kynnir skýrsluna og gerir grein fyrir helstu atriðum hennar og niðurstöðum. Þá mun Margrét K. Indriðadóttir frá Hagstofu Íslands fjalla um áhrif vinnutímastyttingar á laun. Meðal nýjunga í skýrslunni er samanburður á launaþróun karla og kvenna, og á launaþróun innflytjenda og annarra. Tekið verður við fyrirspurnum á ktn@ktn.is meðan á fundinum stendur. Fundarstjórn verður í höndum Aðalsteins Leifssonar ríkissáttasemjara.

Í nefndinni sitja fulltrúar heildarsamtaka á vinnumarkaði, ríkis og sveitarfélaga, auk fulltrúa forsætisráðuneytis, félagsmálaráðuneytis og Hagstofu Íslands. Vorskýrslan er önnur skýrsla nefndarinnar, en gert er ráð fyrir framvegis komi út tvær á ári – vor og haust.

Skýrslan og tölfræðigögn verða aðgengileg á vef Kjaratölfræðinefndar www.ktn.is frá 30. apríl nk. Það er von nefndarinnar að sá grunnur upplýsinga og tölfræðigagna sem settur er fram í skýrslunni nýtist haghöfum vel.

Ný sáttamál á borði ríkissáttasemjara

By Frétt frá ríkissáttasemjara

Fjórum kjaradeilum hefur verið vísað til ríkissáttasemjara á síðustu dögum.

Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur, VM Félag vélstjóra og málmtæknimanna og Sjómannafélag Íslands hafa vísað kjaradeilum sínum við SA v/SFS, Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi

og Félag íslenksra flugumferðarstjóra hefur einnig vísað kjaradeilu við SA v/Isavia ohf. til ríkissáttasemjara.