Skip to main content

Vísun kjaradeilu

Deilu vísað til ríkissáttasemjara

Ef slitnar uppúr samningaviðræðunum aðila eða annar hvor þeirra telur vonlítið um árangur af frekari samningaumleitunum getur hvor þeirra um sig eða báðir sameiginlega vísað deilunni til sáttasemjara. Ef aðeins annar aðila vísar nægir að hann einn undirriti vísunina. Í þeim tilvikum þar sem vísun er sameiginleg þurfa báðir aðilar að undirrita hana.

Samningsaðilar geta hvenær sem er eftir útgáfu viðræðuáætlunar óskað milligöngu sáttasemjara eða aðstoðar hans og skal hann þá þegar beita sér fyrir því að samningaumleitanir fari fram í samræmi við viðræðuáætlun.

Nánari upplýsingar og leiðbeiningar um vísun kjaradeilu >

Vísun kjaradeilu

Maximum file size: 134.22MB

Nöfn, netföng og símanúmer samninganefndarmanna