Skip to main content

Balsavimas dėl vyriausybės skirto taikinimo tarpininko pasiūlymo priėmimo ginče tarp Efling profesinės sąjungos ir SA asociacijos.

Balsavimas prasidės kai Efling suteiks balsavimo teisę.

Jei vyriausybės taikinimo tarpininko pasiūlymui bus pritarta Efling ir SA narių balsavimu, Efling nariams įsigalios tokie patys atlyginimų tarifai kaip ir kitų profesinių sąjungų nariams. Atlyginimai bus didinami atgaline data nuo 2022 m. lapkričio 1 d.

Pagrindinėje kolektyvinėje sutartyje numatyti baziniai atlyginimai būtų padidinti 35 000-52 258 kr. o vidutinis atlyginimo prieaugis būtų apie 42 000 kr. Atitinkamai procentinis prieaugis būtų 9,5-13%, o vidutinis prieaugis viršytų 11%.

Profesinės sąjungos nariams, kurių darbo sutartis sudaryta ne pagal kolektyvinės sutarties tarifus, atlygimai nuo 2022 m. lapkričio 1 d. didės 33 000 kr.

Su darbo užmokesčiu susijusios ir kolektyvinėje sutartyje aprašytos išmokos, pvz. premijos, taip pat bus didinami ir išmokami atgaline data nuo 2022 m. lapkričio 1 d.

Tarpininko pasiūlyme galite pamatyti pasikeitusius bazinių atlyginimų tarifų dydžius ir apskaičiuoti individualius atlyginimų didėjimus mūsų skaičiuoklėje.

Efling nariai gali balsuoti čiaSA nariai gali balsuoti čia

Balsavimas prasidės kai Efling suteiks balsavimo teisę.

Skaičiuoklė

Čia galite apskaičiuoti atlyginimo prieaugį, kurį gausite, jei tarpininko pasiūlymas bus priimtas. Norėdami apskaičiuoti bazinio mėnesinio atlyginimo pokyčius ir didėjimą atgaline data nuo 2022 m. lapkričio mėn., užpildykite žemiau esančią informaciją:

Bendras bazinio mėnesinio atlyginimo prieaugis:

0 kr. ←

Išmoka atgaline data už lapkričio, gruodžio ir sausio mėn:

0 kr. ←

Be to, galimas papildomų išmokų, premijų ir priemokų už pamaininį darbą bei viršvalandžius didinimas.

Kodėl turime balsuoti už tarpininko pasiūlymą?

Efling ir SA kolektyvinė sutartis nustojo galioti 2022 m. lapkričio 1 d., o naujos sutarties sudaryti nepavyko. Ginčas tarp Efling ir SA yra priežastis to, kad Efling nariai nesulaukė atlyginimų kėlimo tuo metu, kai šalyje smarkiai kilo kainos. Didžioji dauguma darbuotojų bendrojoje darbo rinkoje sutiko su trumpalaikėmis kolektyvinėmis sutartimis ir jiems atlyginimai augo. Taigi visos Islandijos profesinės sąjungos, išskyrus Efling, narių balsų dauguma patvirtino kolektyvinę sutartį, galiojančią iki 2024 m. sausio 31 d.

Kadangi nuo ankstesnės sutarties galiojimo pabaigos praėjo beveik trys mėnesiai, Efling nariams labai aktualus atlyginimų didinimas, kaip ir kitiems bendrosios darbo rinkos darbuotojams, nuo 2022 m. lapkričio 1 d. Šiuo metu Efling baigė derybas ir pradėjo ruoštis streikams, o SA pareiškė nesutinkanti su kolektyvinės sutarties patvirtinimu atgaline data.

Tokiu atveju į derybas įsitraukia valstybės paskirtas taikinimo tarpininkas.

Kaip balsuoti?

Norint balsuoti elektroniniu būdu, būtina turėti Íslykil arba elektroninį ID. Norėdami gauti Íslykil, eikite į https://island.is/islykill ir paspauskite mygtuką „užsisakyti lÍslykil“.

Balsuoti galite čia

Kas yra tarpininko pasiūlymas?

Jei ginčo šalys negali susitarti, vyriausybės tarpininkas gali pateikti tarpininkavimo pasiūlymą ginčui išspręsti. Tiek Efling, tiek SA nariai balsuoja už pasiūlymą. Pasiūlymas laikomas atmestu, jeigu daugiau kaip pusė balsavusiųjų pasisako prieš ir jei prieštaraujantys balsai sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų balsavimo teisę turinčių žmonių.

Kas yra vyriausybės skirtas taikinimo tarpininkas?

Valstybinį taikintoją penkeriems metams skiria ministras, jo pagrindinis vaidmuo – padėti darbuotojams ir darbdaviams darbo ginčuose. Jei derybos tarp šalių nutrūksta arba kuri nors iš šalių mato mažai vilčių, kad tolimesnės derybos pasiseks, bet kuri iš jų arba abi gali kartu perduoti ginčą tarpininkui. Jei susitarti nepavyksta, tarpininkas gali pateikti tarpininkavimo pasiūlymą.