Skip to main content

Głosowanie dotyczące propozycji ugody przygotowanej przez Mediatora Państwowego w sporze zbiorowym pomiędzy związkiem zawodowym Efling a Konfederacją Islandzkich Przedsiębiorców SA.

Głosowanie rozpocznie się o godzinie 12:00 w piątek 3 Marca, a zakończy się o godzinie 10:00 w środę 8 Marca

Jeśli członkowie związku zawodowego Efling i członkowie SA zaakceptują w drodze głosowania propozycję ugody przygotowaną przez Mediatora Państwowego, wówczas pracownicy przynależący do związku Efling otrzymają takie same podwyżki płac jakie wynegocjowano w umowach innych związków zrzeszonych w Federacji Pracowników SGS. Podwyżki płac będą miały moc wsteczną i będą obowiązywać od 1 listopada 2022 roku.

Obecne stawki płacowe głównej umowy zbiorowej wzrosną w przedziale od 35 000 koron do 52 258 koron. Przeciętna podwyżka wyniesie 42 000 koron. Procentowy wzrost płac wyniesie od 9.5% do 13%, a przeciętna procentowa podwyżka płac wyniesie 11%.

Przedłożona propozycja ugody wprowadza nowy tytuł stanowiska pracy: Pracownicy ogólni w hotelach. Wynagrodzenie pracowników ogólnych w hotelach podczas trzymiesięcznego okresu próbnego będzie odpowiadać kategorii płacowej 5, a po upływie trzymiesięcznego okresu próbnego wzrośnie do kategorii płacowej 6.

Miesięczne wynagrodzenie członków, których wynagrodzenie nie jest objęte tabelami płac zawartymi w umowie zbiorowej, wzrasta o 33 000 koron od 1 listopada 2022 r.

Wszystkie podwyżki – także inne elementy płacowe wynikające z umowy zbiorowej, np. premie – obowiązywać będą od 1 listopada 2022, co oznacza, że wszyscy pracownicy otrzymają podwyżki z mocą wsteczną za listopad i grudzień 2022 oraz styczeń i luty 2023.

Proponowana tabela płac dostępna jest do wglądu w propozycji.

Członkowie Eflingu mogą oddać głos tutajOrganizacje członkowskie SA mogą oddać głos tutaj

Głosowanie rozpocznie się o godzinie 12:00 w piątek 3 Marca, a zakończy się o godzinie 10:00 w środę 8 Marca.

Dla osób, które nie mogą oddać swojego głosu drogą internetową, dostępna będzie stacja wyborcza w siedzibie Mediatora Państwowego przy ulicy Borgartún 21 w Reykjaviku. Stacja wyborcza będzie czynna w godzinach 16:00 – 18:00 w poniedziałek 6 marca i we wtorek 7 marca.

Osoby, które zamierzają oddać swój głos w stacji wyborczej proszone będą o przedstawienie ważnego dokumentu tożsamości.

Kalkulator

Tutaj możesz obliczyć podwyżkę płac, którą otrzymasz, jeśli propozycja ugody Mediatora Państwowego zostanie zaakceptowana. W celu obliczenia podwyżki brutto płac miesięcznych oraz podwyżek z mocą wsteczną za listopad 2022, grudzień 2022 oraz styczeń 2023, wypełnij pola podane poniżej:

Podwyżka brutto miesięcznego wynagrodzenia:

0 kr. ←

Podwyżka z mocą wsteczną za listopad, grudzień, styczeń i luty.:

0 kr. ←

Może też nastąpić podwyżka bonusów, dodatków zmianowych, płac za nadgodziny oraz za zwiększony nakład pracy.

Jak mogę oddać głos?

W celu oddania głosu online potrzebny jest Íslykil (Ice-key) lub elektroniczne ID(rafræn skilríki). Íslykil (Ice-key) można łatwo uzyskać online odwiedzając stronę https://island.is/islykill i klikając na przycisk „Panta Íslykil“.

Głosuj tutaj

Czym jest propozycja ugody Mediatora Państwowego?

W przypadku kiedy strony negocjujące nie są w stanie osiągnąć porozumienia, Mediator Państwowy uprawniony jest do przedłożenia propozycji ugody w celu rozwiązania sporu. Zarówno członkowie związku zawodowego Efling jak i Konfederacji Islandzkich Przedsiębiorców SA głosują nad propozycją. Propozycja uznana zostanie za odrzuconą, jeżeli sprzeciwi się jej więcej niż połowa oddanych głosów oraz jeżeli głosy przeciwne stanowić będą więcej niż jedną czwartą głosów zgodnie z rejestrem wyborców lub rejestrem członków którejkolwiek ze stron.

Kim jest Mediator Państwowy?

Mediator Państwowy powoływany jest przez ministra na 5-letnią kadencję. Główną rolą Mediatora Państwowego jest pomoc w negocjacjach zbiorowych i sporach pracowniczych pomiędzy pracownikami a pracodawcami. W przypadku zerwania negocjacji zbiorowych lub gdy jedna ze stron negocjujących nie widzi możliwości ugody, negocjacje można skierować do Mediatora Państwowego. Jeżeli w negocjacjach wciąż nie następuje postęp, Mediator Państwowy upoważniony jest do przedstawienia swojej propozycji ugody.