Skip to main content

Tilkynningar og vísanir

Samkvæmt lögum nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur ber aðilum á vinnumarkaði að tilkynna ríkissáttasemjara um ákveðna þætti í tengslum við kjarasamninga og kjaradeilur. Einnig gera lögin kröfu um að máli sé vísað með formlegum hætti til embættisins.

 

Vísun kjaradeilu

Aðilar að kjaradeilu, annar eða báðir, geta vísað deilunni til ríkissáttasemjara. Þegar móttaka vísunar hefur verið staðfest af embættinu er deilan formlega komin til meðferðar.

Vísa kjaradeilu >

 

Viðræðuáætlun 

Viðræðuáætlun, þar sem aðilar kjarasamnings gera áætlun um viðræðuferlið sem framundan er, skal send ríkissáttasemjara  eigi síðar en tíu vikum áður en gildandi samningur rennur út. Skrifstofustjóri staðfestir móttöku skjalsins og telst það gilt frá staðfestri móttöku þess. Ef samningsaðilar gera ekki viðræðuáætlun tímanlega skal sáttasemjari gefa út viðræðuáætlun í síðasta lagi átta vikum áður en gildandi kjarasamningur er laus.

Senda viðræðuáætlun >

 

Samrit af kjarasamningi

Samkvæmt lögum skal senda samrit allra kjarasamninga til ríkissáttasemjara jafnskjótt og þeir hafa verið undirritaðir. Breytingar á áður gildandi kjarasamningum skulu sendar með sama hætti sem og samrit allra kauptaxta og kjaraákvæða sem út eru gefin á grundvelli gildandi kjarasamninga. Við staðfestingu skrifstofustjóra eða ríkissáttasemjara á móttöku upplýsinganna telst formlegum skilyrðum fullnægt. 

Senda samrit >

 

Boðun vinnustöðvunar

Boðun vinnustöðvunar ber að tilkynna ríkissáttasemjara. Boðunin telst ekki gild fyrr en embættið hefur staðfest móttöku tilkynningar þar að lútandi.

Boða vinnustöðvun >

 

Senda niðurstöður atkvæðagreiðslu

Tilkynna ber ríkissáttasemjara niðurstöður atkvæðagreiðslna um kjarasamninga. Þegar embættið hefur staðfest móttöku telst formlegum skilyrðum fullnægt. 

Senda niðurstöður >