Félagsdómur

Félagsdómur er sérdómstóll sem starfar á grundvelli laga um stéttarfélög og vinnudeilur. Samkvæmt lögunum er hlutverk dómsins að dæma í réttarágreiningi aðila vinnumarkaðarins, nánar tiltekið í eftirfarandi málum:

  1. Sem rísa út af kærum um brot á lögum um stéttarfélög og vinnudeilur sem og tjóni sem orðið hefur vegna ólögmætra vinnustöðvana.
  2. Út af kærum um brot á vinnusamningi eða ágreiningi um skilning á vinnusamningi eða gildi hans.
  3. Öðrum málum milli verkamanna og atvinnurekenda sem aðilar hafa samið um að leggja fyrir dóminn enda séu a.m.k. þrír af dómendum því meðfylgjandi.

Þá er heimilt að leita úrskurðar Félagsdóms um hvort starfsemi geti talist vera iðnaður og til hvaða iðngreinar hún taki.

Samkvæmt lögum um kjarasamninga opinberra starfsmanna og um kjarasamninga starfsmanna banka í eigu ríkisins dæmir Félagsdómur í ákveðnum tegundum mála þessara starfsmanna.

Í Félagsdómi eiga sæti fimm menn sem skipaðir eru til þriggja ára.