Fréttir

Gerðardómur sem ríkissáttasemjari skipaði 8. júlí til að fjalla um afmörkuð atriði launaliðs sem ágreiningur var um í kjaradeilu Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og fjármála- og efnahagsráðherra fyrir hönd ríkissjóðs hefur lokið störfum. Greinargerð og úrskurður gerðardóms er hér.
Ríkissáttasemjari skipaði gerðardóminn eftir að miðlunartillaga hans í kjaradeilu Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og fjármála- og efnhagsráðherra fyrir hönd ríkissjóðs var samþykkt að lokinni atkvæðagreiðslu meðal hjúkrunarfræðinga. Samningsaðilar höfðu náð samkomulagi um öll meginatriði kjarasamnings utan afmarkaðra atriða launaliðs, þar á meðal um breytt vinnufyrirkomulag í dagvinnu og vaktavinnu.  Ágreiningurinn á milli samningsaðila snerist um það hvort laun hjúkrunarfræðinga hjá stofnunum ríkisins væru í samræmi við ábyrgð, álag, menntun og inntak starfa þeirra samanborið við aðrar háskólamenntaðar stéttir hjá ríkinu. Miðlunartillaga ríkissáttasemjara fól því í sér að hann skipaði gerðardóm til að fjalla um afmörkuð atriði launaliðs sem ágreiningur var um.

SA hefur vísað kjaradeilu við Sjómannafélag Íslands  v/félagsmanna SÍ á Herjólfi til ríkissáttasemjara.

Samningsaðilar gerðu samkomulag um nýja viðræðuáætlun í júlí þar sem stefnt var að því að viðræðunum yrði lokið fyrir 17. ágúst.

Það tókst ekki og er kjaradeilan því komin á borð ríkissáttasemjara aftur.

Verkalýðsfélag Akraness og VR hafa boðað ótímabundið yfirvinnubann frá miðnætti 1. september og verkfall frá miðnætti 1. desember,

Samningar hafa verið lausir frá 1. janúar 2020 og  var kjaradeilunni vísað til ríkissáttasemjara 26. maí sl.

Þrjú sáttamál bættust á borð  ríkissáttasemjara júlí.

Verkfræðingafélag Íslands vísaði kjaradeilu við Landsnet vegna tæknfólks,

VM, RSÍ v/FÍR og FRV, FIT, VR og Hlíf vísuðu deilu sinni við Rio Tinto í Straumsvík

og VM, Félag Vélstjóra og málmtæknimanna v/félagsmanna er starfa hjá Hafrannsónarstofnun deilu við fjármála- og efnahagsráðherra.

Fjórtán kjaradeilur eru því til meðferðar hjá embættinu.